100 ಕನ್ನಡ ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು |Kannada Ogatugalu with answer

100 ಕನ್ನಡ ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು – ಕನ್ನಡ ಒಗಟುಗಳು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಂದ ಬಂದವು . ಇವು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನುಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ .

50 ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು, ಹೊಸ ಒಗಟುಗಳು ಕನ್ನಡ, Kannada Ogatugalu in kannada, kannada language kannada ogatugalu

100 ಒಗಟುಗಳು – Kannada Ogatugalu

1.ಜುಟ್ಟು ಇದೆ ಮುನಿಯಲ್ಲ,ಮೂರೂ ಕಣ್ಣಿದ್ದರೂ ಈಶ್ವರನಲ್ಲ,ಹಾಲಿದ್ದರು ಆಕಳಲ್ಲ,ದೇಹ ಇಬ್ಬಾಗವಾದರೂ,ತಿರುಳು ನೀಡುವ ದೇವಪ್ರಿಯನಿತ.- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ .

2.ನೀರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ,ನೀರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ,ನೀರಲ್ಲೇ ಸಾಯುತ್ತದೆ ?- ಉಪ್ಪು

3.ಗಿರಗಿರ ತಿರಗುತ್ತದೆ , ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ –ಬುಗುರಿ

4. ಅಪ್ಪನ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಲಾರೆ,ಅವ್ವನ ಕಡುಬು ಎಣಿಸಲಾರೆ,ನಾನು ಯಾರು? – ಆಕಾಶ, ನಕ್ಷತ್ರ

5.ಅಕ್ಕಾತಂಗೆರು ಮೂವರು ಕೆರಿಯಾಗ ಬಿದ್ರು ಒಬ್ಬಾಗಿ ಮುಳಗಿದಳು, ಒಬ್ಬಾಕಿ ತೇಲಿದಳು,ಮತ್ತೊಬ್ಬಾಕಿ ಕರಗಿ ಹೋದಳು,ಯಾರಿವರು? – ಎಲಿ,ಅಡಕಿ,ಸುಣ್ಣ.

6.ಕೊಂಡಿ ತಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ಕುಂಡಿಯೆಲ್ಲ ಉರಿ ಯಾರಿದು?- ಚೇಳು

7.ಕೈಯಿಲ್ಲ ಕಾಲಿಲ್ಲ ,ಹೆಸರಿಲ್ಲ ದೆಸೆಯಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಾನೆ ,ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ,? – ಸಾವು ದೇಹ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ.

8.ಸಂತ್ಯಾಗಿಂದ ತರೋದು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಳೋದು ಏನಿದು ? – ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ.

9. ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟೋದು ,ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯೋದು, ಉಳುವಾಗ ಕಂಡು ನಗುವುದು- ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು .

10. ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗರಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಉರಿ ,ಯಾರಿದು? – ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

11. ಅರಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಮಹಾರಾಜ ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಿರುವನು , ಯಾರಿವನು? – ಸಿಂಹರಾಜ.

12. ಉದ್ದಾನಯನ್ನ ಸುಟ್ಟರೆ ಇದ್ದಿಲಾಗೋದಿಲ್ಲ,ಬುಡೀನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ,ಏನಿದು? – ಕೂದಲು.

13.ಜೋತದೋ ಹಾವನ್ನು ಜಂ ಅಂತ ತಿಂತಾರ, ಏನಿದು?- ಪಡವಲಕಾಯಿ.

14.ಮುಳ್ಳಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಯಾಗ ಮುನ್ನೂರು ಮಕ್ಕಳು,ಯಾರಿವಳು? – ಹಲಸಿನಕಾಯಿ .

15. ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ,ಪುಕ್ಕ ಇಲ್ಲ , ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತದೆ ,ಏನಿದು? – ಮನಸ್ಸು.

16. ಆರು ಗೆರೆಯಿದ್ದರೂ ಹೀರೆಕಾಯಲ್ಲ, ಹುಲಿಯಿದ್ದರೂ ಲಿಂಬೆಕಾಯಲ್ಲ,ಹಸಿರಿದ್ದರು ನಿಂಬೆಕಾಯಲ್ಲ,ಏನಿದು?- ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ .

17. ದುಂಡಾಗಿರುವ ನನಗೆ ಕೈಯಿಲ್ಲ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಮಯಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಸುಟ್ಟರೆ ಸಾಯಲಾರೆ, ಬಡಿದರೆ ಬದುಕಲಾರೆ ನಾನು ಯಾರು? – ಮಡಿಕೆ.

18.ಕರಿ ಹೊಲದ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿದಾರ .- ಬೈತಲೆ .

19.ಸೂಜಿಗಿಂತು ಸಣ್ಣ,ಕಾಗೆಗಿಂತು ಕಪ್ಪು, ಏನಿದು? – ಕೂದಲು .

20.ಅಲ್ಲಿ ಬುಳು ಬುಳು ,ಇಲ್ಲಿ ಬುಳು ಬುಳು ,ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬುಳು ಬುಳು – ಬಿಸುವಕಲ್ಲು.

21.ಮುಲ್ಲಿದ್ದರು ಮರವಲ್ಲ, ಅಂಕೆಯಿದ್ದರೂ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ,ಚಕ್ರವಿದ್ದರೂ ಗಾಡಿಯಲ್ಲ, ಗಂಟೆಯಿದ್ದರೂ ಗುಡಿಯಲ್ಲ, ಯಾರು ನಾನು? – ಗಡಿಯಾರ.

22.ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಿದ್ದರು ಕರಿಕಂಠನಲ್ಲ, ಶಿರದೊಳಗೆ ಜುಟ್ಟಿದ್ದರು ವಿಪ್ರ ತಾನಲ್ಲ ಮೈಯೊಳು ಕಣ್ಣಿದ್ದರೂ ದೇವೇಂದ್ರನಲ್ಲ.ಯಾರು ನಾನು? –ನವಿಲು.

23. ಅಂಕು ಡೊಂಕಿನ ಬಾವಿ,ಶಂಖ ಚಕ್ರದ ಬಾವಿ, ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಹನಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ.- ಕಿವಿ.

24.ಬಂಗಾರದ ಗುಬ್ಬಿ, ಬಲದಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ ಏನದು?- ದೀಪ.

25. ಸುತ್ತಲೂ ಸುಣ್ಣದ ಗೋಡೆ , ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದರು ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ ? – ಕೋಳಿತತ್ತಿ .

26.ಚೋಟುದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಮಾರುದ್ದ ಜಡೆ – ಜೂಜಿ ದಾರ

27.ಎರಡು ಮನೆ, ಒಂದೇ ಕಂಬ- ಮೂಗು

28. ಗುಡ್ಡದ ಹಿಂದೆ ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿದೆ – ತುರುಬು.

29.ನಾಡು ಸಣ್ಣ ನಗರ ಬಣ್ಣ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.- ಕಂಜರಗಿ ಹುಳ.

30.ಗಿಡಗಿಡಕ್ಕೆ ಕುಡುಗೋಲು ಕಟ್ಟಿದೆ- ಹುಣಸೆಕಾಯಿ

31.ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ,ಕೆಳಗೆ ಬೇರು, ಬೇರಿನ ಕೆಳಗೆ ನೀರು – ಚಿಮಣಿ

32. ಗಿಡಗಿಡಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಉಗ್ಗಿದೆ.-ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು

33.ನೆತ್ತಿಯಲಿ ತಿಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸುವುದು, ಸುದತಿಯರ ಕರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವುದು, ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ದವಸ , ಬಿತ್ತಿರಿಸಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿಹುದು.- ಬಿಸುವಕಲ್ಲು.

34.ಮುಂದೆ ಬಾಯೊಳಗಿಕ್ಕೂ,ಚಂಡಿಯೇಗ ಹೊರಗಿಕ್ಕು,ಹೆಂಡತಿಯ ಬರುತಿಕ್ಕುಕಡೆಯೊಂದು ಉಡೆಯೆಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ- ಕಡಗೋಲು .

35.ಕಾಲಿದ್ದರು ನಡೆಯದು, ಮೂಲೆಯಲಿ ಕಟ್ಟಿಹುದು,ಬಾಲಕನನ್ನು ಹೊರುವುದು, ಯಾವುದು?- ತೊಟ್ಟಿಲು .

36.ಹೋದರು ಇರುತ್ತೆ ಬಂದರು ಕಾಡುತ್ತೆ,ಏನು ಇದು ? – ನೆನಪು.

37.ನೀಲಿ ಸಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳನೆ ಮೀನುಗಳು ನಾನ್ಯಾರು ? – ತಾರೆಗಳು.

38.ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಹೂವು, ಮಡಿಚಿದರೆ ಮೊಗ್ಗು- ಛತ್ರಿ

39. ಅರೆಯುವ ಕಲ್ಲು,ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೊರಡು,ಕೊರಡನ ಮೈಮೇಲೆರಡು ಕೈ,ಸುಗಂಧ ಸೂಸಿ ಬರುವುದು.- ಗಂಧದ ಕೊರಡನ್ನು ತೇಯುವುದು.

40.ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳಿದ್ದರು ಪ್ರಾಣಿ ನಾನಲ್ಲ,ಬೆನ್ನು ತೋಳುಗಲುಂಟು ಮನುಷ್ಯ ನಾನಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ ? – ಕುರ್ಚಿ

41.ಹಸಿರು ಕೋಟೆಯೊಳಗೊಂದು ಬಿಳಿಯ ಕೋಟೆ, ಬಿಳಿಯ ಕೋಟೆಯೊಳಗೊಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಕರಿಯ ಸೈನಿಕರು – ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು

42.ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಬಿಂದು –ತಾರೆ

43.ಹಸಿರು ಕೋಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ತುರಾಯಿ – ಜೋಳದ ತೆನೆ

44.ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ನದಿ ಅಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲು ಇರುತ್ತೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲ –ಕಣ್ಣು

45.ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ ,ಮೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಲ್ಲ,ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೀನಿ – ಸೊಳ್ಳೆ

46.ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದರೂ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ ,ಸಿಂಹವಿದ್ದರೂ ಅರಣ್ಯವಲ್ಲ ,ದುಂಡಾಗಿದ್ದರು ಚಕ್ರವಲ್ಲ , ನಾನ್ಯಾರು?- ನಾಣ್ಯ

47. ಹಿಡಿದರೆ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನೆತುಂಬ – ದೀಪದ ಬೆಳಕು.

48.ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಪೂಜಾರಿಯಲ್ಲ,ಪೇಪರ್ ಹರಿಯುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಹುಚ್ಚನಲ್ಲ,ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಭಿಕ್ಷುಕನಲ್ಲ ನಾನ್ಯಾರು ?- ಕಂಡಕ್ಟರ್

49.ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವುದು ,ಬಾಯಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿಯುವುದು ,ಇದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಲವಕ್ಕೆ ಮನೆಯಾಗಿರುವುದು ,- ನದಿ

50 ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು

50.ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ,ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ರಾಟೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾರು?- ಗಾಂಧೀಜಿ

51.ಬಿಳಿ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ – ಕಣ್ಣು

52.ಮಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿ ನಾನು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತು ಗೊಟರ್ ಗೊಟರ್ ನೋಡಿರುವೆಯ ನೀನು?- ಕಪ್ಪೆ

53.ಉಣ್ಣೆಯಂತೆ ನುಣ್ಣಗಾರ ರೋಮವಿರುವ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯ ಮೂರೂ ಗೆರೆಗಳಿಹುವು ನಾನು ಯಾರು?- ಅಳಿಲು

54.ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ನೆರೆಕೆರೆಯವರಾದರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಲಾರರು –ಕಣ್ಣುಗಳು

55.ಒಂಟೆ ಕಾಲು ಕೊಕ್ಕರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೆಕ್ಕೆ- ದಾರಿ

56.ಚೋಟುದ್ದ ರಾಜ ಮೇಟುದ್ದ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊದು ಜಟ್ಪಟ್ ಅಂತ ಓಡಾಡಿದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೂದಿ – ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ

57.ಸಂಜೆ ತನಕ ಬಡಿದ್ರು ಸದ್ದಾಗಲ್ಲ – ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ

58-ಒಂದು ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನೂರೆಂಟು ಬೆರಳು-ಬಾಳೆ ಗೊನೆ

59.ಅಗಲವಾದ ಮಾಳಿಗೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಂಬ – ಛತ್ರಿ

60.ಅಪ್ಪನಿಗಿಂತ ಮಗನೆ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ- ಹೋಗೆ

61.ಐದು ಮನೆಗೆ ಒಂದೇ ಅಂಗಳ – ಅಂಗೈ

62.ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೀಗ – ಮೂಗುತಿ

63.ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಹಸಿರು ಬಾಲ – ಮೂಲಂಗಿ

64.ಹಗ್ಗ ಹಾಸಿದೆ ಹಸು ಮಲಗಿದೆ- ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

65.ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಾಗ ಕುಂತಾಳ – ಕ್ಯಾರೆಟ್

66.ನಾನು ತುಳಿದೆ ಅದನ್ನ, ಅದು ತುಳಿತು ನನ್ನನ್ನ –ನೀರು

67.ಒಂದೇ ಕೊಂಬಿನ ಗುಳಿ ಅದರ ತಲೆಯೆಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಳು –ಬದನೇಕಾಯಿ

68.ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾನಾ ಬಣ್ಣ,ಉಜ್ಜಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ-ಸಾಬೂನು

69.ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ದರ್ಜೆಯು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ –ಅನ್ನದ ಅಗಳು

70.ನೀರಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರ ,ಜನರಿಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಣ,ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಎಲ್ಲಿ?- ನಕ್ಷೆಗಳು

ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ – kannada letter Writing in Kannada । ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಲೇಖನ ವಿಧಗಳು

71.ಗಿಡ ಕೊಡಲಾರದು ಮರ ಬೆಳೆಸಲಾರದು,ಅದಿಲ್ಲದೆ ಊಟ ಸೇರಲಾರದು –ಉಪ್ಪು

72.ಹಾರಿದರೆ ಹನುಮಂತ ಕೂತರೆ ಮುನಿ ,ಕೂಗಿದರೆ ಕಾಡಿನ ಒಡೆಯ –ಕಪ್ಪೆ

73.ಮಣ್ಣು ಆಗಿದೆ ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿತು ,ಕಲ್ಲು ಆಗಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕಿತು,ಬೆಳ್ಳಿ ಒಡೆದೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿತು- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ

74.ಹೊಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದಾಗಿ,ಅದು ಹೋರಾಡಿದ್ದು ನೂರಾಗಿ- ಶಾವಿಗೆ

75.ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ ದೆವ್ವ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದರು ಜೊತೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ –ನೆರಳು

76.ಮೋಟು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ – ಮೂಗುಬೊಟ್ಟು

77.ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಗೂಡು ತುಂಬಾ ಮರಿಗಳು –ಕೋಳಿ

78.ಗುಡುಗು ಗುಡುಗಿದರೆ ಸಾವಿರ ನಯನಗಳು ಅರಳುವುದು –ನವಿಲು

79.ಸಾವಿರಾರು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನೀರಿಗಿಳಿತಿವೆ- ಅಕ್ಕಿ

80.ಸಾಗರ ಪುತ್ರ ,ಸಾರಿನ ಮಿತ್ರ-ಉಪ್ಪು

81.ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಹುಡುಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ- ಬದನೇಕಾಯಿ

82.ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಎರಡು ತಂತು -ಯುಗಾದಿ

83.ಒಂದು ರುಮಾಲು ನಮ್ಮಪ್ಪನೂ ಸುತ್ತಲಾರ- ದಾರಿ

84.ಕಾಡಿದರೆ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ,ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ-ನೀರು

85.ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತವರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನರು ,ಬಡಿಸುವವರು ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಡಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹನ್ನೆರಡು ಜನಕ್ಕೂ ಬಡಿಸುತ್ತಾನೆ-ಗಡಿಯಾರ

86-ಇದ್ದಲು ನುಂಗುತ್ತ,ಗದ್ದಲ ಮಾಡುತ್ತಾ,ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಡುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ನಾನು ಯಾರು?- ರೈಲು

87.ಎಲೆ ಇಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲ ತುಟಿ ಕೆಂಪವಾಗಿದೆ.ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಹಸಿರಾಗಿದೆ.- ಗಿಳಿ

88.ಮನೆ, ಮನೆಗೆರಡು ಬಾಗಿಲು,ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ,ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಹಾನಿ ಇದೇನು ?- ಮೂಗು ಬಾಯಿ

89.ಗೂಡಿನಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷಿ ನಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತದೆ.- ಕಣ್ಣು

90.ಹುಲಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ,ಇಲಿಯ ಮುಕ್ಕಮ್ಮ-ಬೆಕ್ಕು

91.ಕಲ್ಲು ತುಳಿಯುತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ಮೇಯುತ್ತೆ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ-ಚಪ್ಪಲಿ

92.ಅಣ್ಣ ಅತ್ತರೆ ತಮ್ಮನು ಅಳುತ್ತಾನೆ –ಕಣ್ಣು

93.ಗೋಡೆ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ-ತಿಗಣಿ

94. ಬಿಳಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪ್ರಜೆಗಳು- ಸೀತಾಫಲ

95-ಕುತ್ತಿಗೆ ಇದೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ, ತೋಳಿದೆ ಬೆರಳಿಲ್ಲ ,ದಡಾ ಇದೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ-ಅಂಗಿ

96.ಬಡ ಬಡ ಅಂಗಿ ಕಳಚಿದ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ –ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

97.ನೋಡಿದರೆ ನೋಟಗಳು ,ನಕ್ಕರೆ ನಗುಗಳು ,ಒಡೆದರೆ ತುಂಡುಗಳು-ಕನ್ನಡಿ

98.ಸುಟ್ಟ ಹೆಣ ಮತ್ತೆ ಸುಡುತ್ತಾರೆ –ಇದ್ದಿಲು

99.ಒಂದು ಹಪ್ಪಳ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ – ಚಂದ್ರ

100.ನೀಲಿ ಕೆರೇಲಿ ಬಿಳಿ ಮೀನು –ನಕ್ಷತ್ರ

Riddle in kannada with answer |ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು

Kannada Ogatugalu – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ .ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಚತುರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬುದ್ದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ದಿ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ.

Kannada Ogatugalu with Answer

Leave a Comment