PWD Full Form in Kannada

PWD Full form in Kannada

PWD full form in Kannada – PWD ಯ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವು “ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್” ಮತ್ತು ಇದು

SSLC Full Form in Kannada

SSLC full form in kannada

SSLC full form in Kannada – SSLC ಯ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವು “ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಡುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿದೆ“. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯ

RSS Full Form in Kannada

RSS Full Form in Kannada

RSS full form in kannada – ರಾಷ್ಟೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘವು 1925ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯ್ತು. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ

UPSC Full Form in Kannada

UPSC Full Form In Kannada

UPSC full form in Kannada – ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ